Boek nu

Hollandse School, 17de eeuw

Portret van een man

Hollandse School, 17de eeuw

1620 - 1691

Portret van een man

olieverf, doek: 37 x 30 centimeter
Datering: 1660
Objectnummer: 157-1946

Schilderij uitgelicht:

In 1978 noemde Albert Blankert in zijn catalogus van de collectie Bredius dit portretje van een jonge schilder al ‘charmant, maar zwak van uitvoering’ en hij concludeerde dat ‘de kans gering [is] dat het iets met Cuyp of Calraet uitstaande heeft’. Niettemin werd het schilderijtje nog onder de naam van Aelbert Cuyp (1620-1691) gecatalogiseerd, de traditie volgend en wellicht ook vanwege het monogram AC dat op het papiertje in de hand van de jonge schilder werd gelezen. Na de recente schoonmaak is van dat geen spoor meer te bekennen. In zijn hand houdt de jonge schilder die hier is geportretteerd een kleine, simpele lijntekening in rood krijt van een torso van een figuurtje met een tulband (?) en wellicht eveneens met een palet in de hand.

Lang heette dit werkje een zelfportret van Aelbert Cuyp als zestien- of zeventienjarige te zijn. De onjuistheid van die veronderstelling was al beargumenteerd, onder meer op grond van het kostuum van de voorgestelde, dat omstreeks 1660 kan worden gedateerd. Cuyp was toen al veertig. Die datering zou dan nog wel kunnen pleiten voor het eveneens voorgestelde auteurschap van Abraham van Calraet (1642-1722), leerling en navolger van Cuyp, die in 1660 achttien jaar werd. Na het verdwijnen van het monogram blijven voor een toeschrijving aan Calraet echter evenmin argumenten over, aangezien ook stilistisch er geen duidelijke verwantschap met diens werk is aan te wijzen. Bovendien is, zoals al eerder werd gesteld, de modellering van de weergegeven figuur nogal zwak: de anatomie van de arm klopt niet en ook de handjes zijn nogal onhandig vormgegeven.

Tot een nadere identificatie kan worden voorgesteld, moeten we er dus genoegen mee nemen dat dit schilderijtje een portret – wellicht een zelfportret – is van een jonge Hollandse kunstschilder uit omstreeks 1660, al kan volgens Rudi Ekkart (RKD) er ook bij de nationaliteit voorzichtig een vraagteken worden gezet: hij sluit niet geheel uit dat het hier om een Frans schilderijtje kan gaan.

FRED G. MEIJER

Zoom in