Boek nu

Rembrandt

Twee Vrouwen

Rembrandt

1606 - 1669

Twee Vrouwen

papier, inkt: 17 x 15 centimeter
Datering: 1640-1641
Objectnummer: T091-1946

Heette in de museumcatalogi ‘Twee twistende vrouwen’. Het lijkt moeilijk uit te maken of wij getuige zijn van een twist dan wel van een andersoortig levendig onderhoud (Benesch: ‘Two women in discussion’. Benesch merkte het restant van een rugfiguur op onder de schaduw naast de linker vrouw. Hij accepteerde het blad als een eigenhandige ca.1640/41 ontstane tekening van Rembrandt en wees op de overeenkomsten tussen de linker figuur en de opvallende vrouw met kind geheel rechts op Rembrandts ets de ‘Triomf van Mordechai’ (afb.T 10A).1Z.i. benutte de meester ons blad voor deze ets. Vanwege de grove aanduiding van de rechter arm van de vrouw rechts en van de hand van de vrouw links en de onzeker getekende lijnen van de plooien van de rok van deze laatste, lijkt het blad mij een atelierwerk. Na de eerste druk van deze catalogus schreef Prof. Dr. J.G. van Gelder dat de tekening z.i. stellig van de hand van Nicolaes Maes is (brief dd. 21 mei 1979 met toelichting en verwijzing naar W.R. Valentiner, Nicolaes Maes, Stuttgart, 1924, fig. 68, 75). Addendum 1990: De Maes-kenner Dr. William W. Robinson uit Cambridge, Mass. deelt mondeling mee dat het blad z.i. niet met Maes van doen heeft.

Zoom in