Boek nu

China, eerste helft 18de eeuw

Twee dekselkannen

China, eerste helft 18de eeuw

Twee dekselkannen

porselein (materiaal):
Datering: 1700-1729
Objectnummer: OCVO-073-1946

De vormgeving van deze kannetjes is ontleend aan die van koperen kannen uit het Midden-Oosten en India. Het lange handvat en de tuit gaan terug op Perzische voorbeelden. Wellicht werd dit type kannetje, dat doorgaans in paren wordt aangetroffen en ook in famille verte-decor bekend is, vervaardigd voor de Perzische markt. Vanwege de boeddhistische decoratiemotieven is het echter aannemelijker dat dit stuk voor de Indiase markt was bestemd. In Perzië werd het boeddhisme namelijk niet aangehangen. De kannetjes zijn meerhoekig afgeplat en hebben een peervormig lichaam, staande op een zeskantige voet. In het midden bevinden zich medaillons in reliëf, gedecoreerd met een lotusbloemmotief tegen een blauwe achtergrond met bloemen en twijgjes. De handvatten en tuiten zijn voorzien van wolkenmotieven.

Zoom in