Boek nu

Stichting Steunfonds Museum Bredius

ANBI-status

Stichting Steunfonds Museum Bredius staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het Steunfonds. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

ANBI publicatie Stichting Steunfonds Museum Bredius 2022

Statutaire naam

Stichting Steunfonds Museum Bredius

  • KVK-nummer: 41153993
  • RSIN/fiscaal nummer: 804172468

Doelstelling

“De stichting heeft ten doel het versterken van de belangstelling in binnen- en buitenland voor de Nederlandse kunst en kunstnijverheid, in het bijzonder die der zeventiende en achttiende eeuw en tracht dit doel te bereiken door het inzamelen van gelden voor en het verlenen van financiële steun aan in het bijzonder de Stichting Museum Bredius”.

Organisatie

Stichting Steunfonds Museum Bredius maakt bijzondere projecten mogelijk die buiten het financiële bereik van Museum Bredius liggen. Zo heeft de stichting het ontbrekende deel van het schilderij van Hendrik Aerts weten te verwerven en heeft het bijgedragen aan de restauratie van de Oprichting van Jezus aan het Kruis, het schilderij dat door Jeroen Giltaij werd herkend als een Rembrandt.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de stichting, evenals voor het beheer van de financiën.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Museum Bredius bestaat uit:

Drs. W.J. Hoogsteder Voorzitter
Jhr. drs.  A.J. van Sminia  Penningmeester
Drs. C.F.M. Hoogsteder – van der WeidenSecretaris

Beloningsbeleid: De Stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden genieten géén beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding.