Boek nu

Stichting Museum Bredius

ANBI-status

Museum Bredius staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam

Stichting Museum Bredius (voorheen Stichting Bredius Genootschap)

  • KVK-nummer: 41153992
  • RSIN/fiscaal nummer: 009885675

Doelstelling

“De stichting heeft ten doel het versterken van de belangstelling in binnen- en buitenland voor de Nederlandse kunst en kunstnijverheid der zeventiende en achttiende eeuw door met name de collectie van het Museum Bredius voor het publiek toegankelijk te doen houden.”

Organisatie

Stichting Museum Bredius beheert en exploiteert namens de gemeente Den Haag de kunstvoorwerpen die Dr Abraham Bredius bij zijn overlijden in 1946 aan de gemeente legateerde. De curator van het bestuur heeft de dagelijkse leiding van het museum samen met de beheerder Thomas Donner. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de stichting, evenals voor het beheer van de financiën.  

Het Bestuur van de Stichting Museum Bredius bestaat uit:

Dr. J.A. BrandenbargVoorzitter
Drs. W.J. HoogstederVicevoorzitter, Curator
Jhr. drs.  A.J. van SminiaPenningmeester
Mr. Drs. R.R. Crince le Roy1ste Secretaris
Mr. A.H. Vermeulen2de Secretaris
Drs. C. DumasKunsthistorisch adviseur

Beloningsbeleid: De bestuursleden genieten géén beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding.