Museum Den Haag. Museum Bredius aan de Haagse Hofvijver in Den Haag. In een 18e eeuws herenhuis beleeft u o.m. Rembrandt, Jan Steen, van Neer en Hobbema. Lange Vijverberg 14, 2513 AC Den Haag, T +31-70-3620729, E info@museumbredius.nl, https://www.imedix.com/

Stichting Steunfonds Museum Bredius

Stichting Steunfonds Museum Bredius

RSIN nummer: 804172468
Lange Vijverberg 14
2513 AC Den Haag

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het versterken van de belangstelling in binnen- en buitenland voor de Nederlandse kunst en kunstnijverheid, in het bijzonder die der zeventiende en achttiende eeuw en tracht dit doel te bereiken door het inzamelen van gelden voor en het verlenen van financiële steun aan in het bijzonder de Stichting Museum Bredius.

Beleidsplan:
De stichting besluit naar aanleiding van aanvragen van de Stichting Museum Bredius of en voor hoeveel steun aan deze Stichting wordt verleend.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

WJ. Hoogsteder – Voorzitter,
J. Hoogsteder – secretaris ,
A.J. van Sminia – Penningmeester,

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen personeel in dienst, de bestuursleden ontvangen noch een beloning, noch een onkostenvergoeding.

pdfStaat van baten en lasten 2020 St. Steunfonds Museum Bredius

pdfStaat van baten en lasten 2019 St. Steunfonds Museum Bredius

Boek Nu Boek Nu