Museum Den Haag. Museum Bredius aan de Haagse Hofvijver in Den Haag. In een 18e eeuws herenhuis beleeft u o.m. Rembrandt, Jan Steen, van Neer en Hobbema. Lange Vijverberg 14, 2513 AC Den Haag, T +31-70-3620729, E info@museumbredius.nl, https://www.imedix.com/

Stichting Museum Bredius

Stichting Museum Bredius

RSIN nummer : 009885675
Lange Vijverberg 14
2513 AC Den Haag

Doelstelling:

“De stichting heeft ten doel het versterken van de belangstelling in binnen- en buitenland voor de Nederlandse kunst en kunstnijverheid der zeventiende en achttiende eeuw door met name de collectie van het Museum Bredius voor het publiek toegankelijk te doen houden.”

Beleidsplan:

“De Stichting onderhoudt de collectie van het museum en zorgt dat het museum voor het publiek toegankelijk is. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd, publicaties verzorgd en wordt aan educatieve taken aandacht besteed.”

Museum Bredius heeft een nieuwe bestuursvoorzitter:

Ton Brandenbarg is met ingang van 22 mei j.l. benoemd als voorzitter van het bestuur van Museum Bredius. Hij volgt Paul Schnabel op die het voorzitterschap 12 jaar heeft vervuld.

Brandenbarg was al lid van het bestuur. Hij was onder meer directeur van het Museum Meermanno in Den Haag, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, directeur van het Resdientieorkest en directeur van de Zeeuwse Bibliotheek. Sinds 2012 heeft een eigen adviespraktijk op het gebied van cultuur en informatie.

In Memoriam John Hoogsteder, Ere-conservator Museum Bredius:

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

J.A. Brandenbarg – Voorzitter,

A.H. Vermeulen – Secretaris,

A.J. van Sminia – Penningmeester,

Ch. Dumas,

WJ. Hoogsteder,

R. Crince le Roy

Beloningsbeleid:

“De bestuursleden genieten geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding. Het personeel wordt beloond volgens de in de sector gangbare normen. Er is geen cao van toepassing.”

pdfStaat van baten en lasten 2021 St. Museum Bredius

ANBI Steunfonds >>>

Boek Nu Boek Nu