Nauwincx, Herman, “Zuidelijk landschap”

Nauwincx, Herman, “Zuidelijk landschap”

Schoonhoven 1623 – ?

“Zuidelijk landschap”

Paneel
Datering: 1648-60
47 x 41 cm
Inv.nr. 186-1946, Cat.nr.110

Nauwincx zelf reisde nooit naar het Zuiden: hij baseerde zijn werk op wat hij zag van andere Nederlandse schilders zoals Jacob van Ruisdael (de bomen), Jan Both (de menselijke figuren) and Adam Pynacker (de rotsen).

Categorieën: , , .