Backer, Jacob Adriaensz., “Portret van een heer”

Backer, Jacob Adriaensz., “Portret van een heer”

Harlingen 1608 – Amsterdam 1651

“Portret van een heer”

Doek
Datering: 1632
79 x 65,5 cm
Inv.nr. 23-1946, Cat.nr.5

Bredius verwierf dit stuk omdat hij dacht dat het een Rembrandt kon zijn (“just a head cut out of the anatomy lesson of 1632”); later hield hij het voor een Ferdinand Bol. Tegenwoordig wordt het toegeschreven aan de Amsterdamse portret- and historieschilder Jacob Backer, leerling van Rembrandt.

Categorieën: , , .