LEZINGENCYCLUS LINKING PIECES

In het kader van de Tentoonstelling Linking Pieces organiseert Museum Bredius in de maand februari 2017 een viertal lezing avonden. De lezingen beginnen telkens om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en zijn om ca. 21.30 afgelopen.

De lezingen zijn gratis toegankelijk, maar opgave is wel verplicht.
Opgave kan bij de balie van het Museum Bredius, dan wel telefonisch (070- 3620729) of via het contact formulier.


Dinsdag 14 februari:

Dr. Fred Meijer, Twee is niet altijd meer dan één.
Fred Meijer is Senior Conservator Oude Schilderkunst van het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den Haag en in 2016 gepromoveerd op de stilleven schilder Jan Davidszn. De Heem.

Wietse van den Noort, Het weer aaneen brengen van twee Jan Steens.
Wietse van den Noort is oud restaurator van het Haags Gemeentemuseum en heeft indertijd samen met zijn college Jan Venema twee delen van De Bruidsnacht van Tobias en Sara van Jan Steen weer tot een geheel gemaakt


Dinsdag 21 februari:

Drs. Sander Paarlberg, ‘Doorzagen op Aelbert Cuyp’. Over schilderijen van vooral Aelbert en Jacob Cuyp en gezichten op Dordrecht die doormidden zijn gesneden en gezaagd.
Sander Paarlberg is conservator oude kunst van het Dordrechts Museum te Dordrecht.

Drs. Bernard Vermet, Op zoek naar Hendrick Aerts.
Een verslag van een kunsthistorische speurtocht.
Bernard Vermet is zelfstandig kunsthistoricus en een groot kenner van de architectuurschilderkunst.


Dinsdag 28 februari:

Dr. Margreet Duynstee Over het helen van delen: krijgt de eigenaar van één deel aanspraak op het geheel?
Dr. Margreet Duynstee is docent Civiel recht aan de Universiteit Leiden.