Stichting Bredius Genootschap

Stichting Bredius Genootschap

RSIN nummer : 009885675
Lange Vijverberg 14
2513 AC Den Haag

 

Doelstelling:

“De stichting heeft ten doel het versterken van de belangstelling in binnen- en buitenland voor de

Nederlandse kunst en kunstnijverheid der zeventiende en achttiende eeuw door met name de collectie

van het Museum Bredius voor het publiek toegankelijk te doen houden.”

 

Beleidsplan:

“De Stichting onderhoudt de collectie van het museum en zorgt dat het museum voor het publiek

toegankelijk is. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd, publicaties verzorgd en wordt aan educatieve

taken aandacht besteed.”

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

P. Schnabel – Voorzitter,

A.H. Vermeulen – Secretaris,

A.J. van Sminia – Penningmeester,

J.A. Brandenbarg,

Ch. Dumas,

J. Hoogsteder,

W.J. Hoogsteder,

M. van Nispen tot Pannerden,

 

Beloningsbeleid:

“De bestuursleden genieten geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding. Het personeel wordt beloond volgens de in de sector gangbare normen. Er is geen cao van toepassing.”

 

pdfStaat van baten en lasten 2015 en 2016

pdfBegroting 2017

 

ANBI Steunfonds >>>